Ζωή Φυτούση
Ζωή Φυτούση
  • Όνομα:
    Ζωή Φυτούση
  • Ιδιότητα:
  • Γεννήθηκε:
    04 Σεπτεμβρίου 1933
  • Ταινίες με FF:
    3