Κοντσέρτο Για Πολυβόλα
Κοντσέρτο Για Πολυβόλα(1967)