Μια Κυρία Στα Μπουζούκια
Μια Κυρία Στα Μπουζούκια(1968)