Για Ποιόν Χτυπά Η Κουδούνα
Για Ποιόν Χτυπά Η Κουδούνα(1968)