Η Δασκάλα Με Τα Ξανθα Μαλλιά
Η Δασκάλα Με Τα Ξανθα Μαλλιά(1969)