Είκοσι Γυναίκες Κι Εγώ
Είκοσι Γυναίκες Κι Εγώ(1973)