Μερικοί Το Προτιμούν Κρύο
Μερικοί Το Προτιμούν Κρύο(1963)