Οι Γερμανοί Ξανάρχονται
Οι Γερμανοί Ξανάρχονται(1948)

Για πρώτη φορά η φωνοληψία γίνεται σύγχρονη!

Πηγή: Απόκομμα εφημερίδας του 1948

Αλλά το μεγάλο ατού είναι η φωνοληψία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, η φωνοληψία γίνεται σύγχρονη. Για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει το ανεξήγητο εκείνο φαινόμενο να μιλάει το στόμα κάμποση ώρα ύστερα από τη φωνή. Ο κ. Φίνος, ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που ξέρει και τελειοποιεί κάθε μέρα τη δουλειά του, ο μόνος μορφωμένος προοδευτικός Έλλην παραγωγός που δουλεύει με σύστημα και με θέλησι, κατάφερε να συντονίσει την φωνοληψία επείστηκα από μερικές σκηνές που είδα, με τελειότατη απόδοση. Αφήνω στους κριτικούς ν’ ασχοληθούν με το ποιοτικό μέρος της ταινίας, που θα είναι έτοιμη σε πέντε, έξι εβδομάδες. Πάντως θα πρέπει να υπάρχει πολλή κακή πίστις, για να μην αναγνωρίσουνε τη μεγάλη σκηνοθετική ικανότητα του κ. Αλ. Σακελλάριου και το άρτιο της ταινίας, που αποτελεί όχι πια μια προσπάθεια, αλλά μια κατάκτηση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Βήμα προόδου στην εγχώριον παραγωγή

Πηγή: Αχιλλέας Μαμάκης, Εφημερίδα Έθνος, Ιανουάριος 1948

Η ταινία που προβάλλεται στο ΡΕΞ και στον ΚΡΟΝΟ έχει τρία αναμφισβήτητα προσόντα: Είναι η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε με σύγχρονον φωνοληψίαν. Μεταφέρει την τεχνική και την δημοτικότητα του Λογοθετίδη εις την οθόνη. Και βλέπει κανείς καθαρή διάθεσι σκηνοθετικής φροντίδος στην εμφάνισι κάθε λεπτομέρειας. Είνε συνεπώς ταινία που σημειώνει αναμφισβήτητα βήμα προόδου στην εγχώριον παραγωγή. Πρέπει προπάντων να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι έπαυσεν εκείνη η κωμική ιστορία, που ανοιγόκλειναν τα χείλη οι ηθοποιοί και η ομιλία τους ακουγότανε… μετά πάροδον δευτερολέπτων! Εντούτοις δεν μπορώ να πω ότι είνε και κάτι που ικανοποιεί απολύτως. Μόνον συγκριτικώς παίρνει μια πολύ καλή θέσι στην προσπάθεια των Ελλήνων παραγωγών……. Σπεύδω όμως ν’ αναγνωρίσω ότι όλα αυτά τα αναπληρώνει, εμπορικώς ο Λογοθετίδης, ο οποίος κάνει προσωπικώς αυτός – ανεξαρτήτως υποθέσεως και θέσεως – τον κόσμο να γελάη και να γελάη πολύ. Έτσι δεν χωρεί αμφιβολία ότι θα εξασφαλίση με μόνην την εμφάνισί του τεράστια οικονομική απόδοση στο πρώτο φιλμ που εγύρισε.