Κατηγορώ Τους Ανθρώπους
Κατηγορώ Τους Ανθρώπους(1966)