Δάκρυα Για Την Ηλέκτρα
Δάκρυα Για Την Ηλέκτρα(1966)